O projektu

Naziv projekta: „Vjetar u leđa – faza II“
Korisnik: Grad Samobor

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Projekt „Vjetar u leđa“ provodi se u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.

 

Razdoblje provedbe projekta: školska godina 2016./2017.

Ukupna vrijednost projekta: 1.007.180,56 kn, od čega Europska unija financira 85%, odnosno 856.103,56 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom „Vjetar u leđa – faza II“, omogućit će se angažiranje 18 pomoćnika u nastavi za rad s ukupno 19 djece u četiri osnovne škole – OŠ Bogumila Tonija, OŠ Samobor, OŠ Milana Langa te OŠ Mihaela Šiloboda.

Osim kvalitetnijeg obrazovanja učenicima s teškoćama, ovim projektom olakšava se rad učitelja i roditelja te se učenicima pružaju uvjeti za lakšu integraciju u društvenoj zajednici.

 

Ciljevi projekta

- Omogućavanje jednakih mogućnosti obrazovanja za svu djecu

- Unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja

- Stvaranje uvjeta za aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u društvenim aktivnostima

 

Uloga pomoćnika u nastavi

Pružanje pomoći prema individualnim potrebama učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Poticanje samostalnosti djeteta u suradnji sa stručnim timom škole i roditeljima

 

Inkluzivna edukacija

Omogućava obrazovanje velikog broja djece u svom prirodnom socijalnom okruženju, podrazumijeva potpunu uključenost djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole.

Uključivanjem djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole postiže se:

- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju
- bolji stav učitelja ili nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju
- odrastanje djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u prirodnoj okolini
- prihvaćanje različitosti
- razvoj tolerancije
- hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih
- razvoj kompletne ličnosti
- jačanje osobnosti
- jačanje odnosa“ Ja mogu“

 

Promotivni materijali

- Letak
- Plakat
- Blok za podizanje svijesti o projektu
- Rokovnik za podizanje svijesti o projektu

 

Više informacija o EU fondovima na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr